top of page

מנטורינג למאמנים

כידוע כל מאמן אישי המסיים את לימודי האימון האישי מחויב בתהליך מנטורינג (הקרוי גם "סופרויז'ן") שתפקידו בראש ובראשונה לסייע למאמנים החדשים לקבל בטחון בדרכם המקצועית.

המנטורינג הינו תהליך הדרכה וליווי של מאמנים חדשים וותיקים בתהליכי האימון (קואצינג) שלהם.

 

ההדרכה מקדמת את התפתחותו האישית והמקצועית של המאמן האישי ומתאימה לשלבים שונים בחייו המקצועיים- הן בתחילת דרכו כמאמן אישי והן בהמשך הדרך בקבלת דרגות הסמכה שונות.

כידוע קיימים בתי ספר רבים לאימון ולכל בית ספר גישה משלו ושימת לב מיוחדת לתחומים ייחודיים.

כתוצאה מכך ישנה חשיבות רבה לתהליך הליוי שמאפשר למאמן לשלב את כל החומר התיאורטי שלמד עם התהליכים הנעשים בשטח.

הלווי מחזק את המקצועיות של המאמן המתחיל, מעניק לו תחושת בטחון, ומאפשר לו להרחיב את מיומנויות האימון וכלי האימון שברשותו.

כמו באימון גם בתהליך הליווי התהליך מותאם למאמן ולצרכיו האישיים שכן מטרתו העיקרית של הליווי הוא העצמת המאמן וחיזוק בטחונו האישי בתהליך האימון.

המנטורינג (סופרויזון) שם דגש על נושאים רבים, בהם:

  • ליווי של תהליכי האימון שמועברים תוך מתן דגש על כללי האתיקה המקצועית התאמת דרך האימון למתאמן.

  • עבודה על בעיות נקודתיות אשר צצות בשטח - פתרון דילמות שעולות בטרם התחלת האימון וכאלו שמתעוררות תוך כדי אימון.

  • החדרת בטחון והעצמה אישית של המאמן חידוד גישות באימון אישי וסימולציות של מקרים קיצוניים אפשריים.

  • פיתוח המאמנים כמאמנים מצליחים ועצמאיים - כל זה נעשה תוך התבוננות מעמיקה על התהליך שעוברים המאמן והמתאמן לאורך האימון האישי ע"י התבוננות על המפגשים ולמידה מהם.

  • הכנה לקראת כל פגישה חדשה, התבוננות וחקירה של המקום בו המאמן האישי פוגש את המתאמן ועולמו הפנימי.

  • התהליך מאפשר לבחון איזה הזדמנויות לצמיחה קיימות הן למאמן והן למתאמן שלו.

  • ליווי למאמנים ותיקים - ליווי ואימון מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך ההתמקצעות של המאמן לאורך כל הדרך ומאפשרים לו לקבל הכוונה, חידוד ומיקוד סוגיות אימוניות שונות וכן הרחבת הפרספקטיבה עליהן.

  • הלווי מאפשר שיתוף, קבלת תמיכה והכרת מודלים שונים נוספים של אימון אישי והשימוש בהם.

ידוע שכולנו כשהיינו בנקודת התחלה היינו מעט חסרי בטחון, נרגשים מאוד ולא בדיוק יודעים מה לעשות בנושאים קריטיים ומהותיים. מזמינה אתכם כמאמנים חדשים וותיקים להעצים את עצמכם ולקבל כלים מעשיים לתהליכי האימון שלכם.

bottom of page